นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
31
ทั้งหมด : 
4784211
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนศาสนา (กีรออาตี) รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนศาสนา   (กีรออาตี) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายการท่องเที่ยวสตูล 

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 07/08/2558 เวลา 09:31:11