นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
1209
ทั้งหมด : 
5286317
 
 
 
บริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน ก.ย. 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน (ปรับปรุงแผน ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
 

 
แบบฟอร์ค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 

 
ภารกิจของกองคลัง
 
 
ตั้งกระทู้
ถนนชำรุด
อยากชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม (แต่เดินทางไม่สะดวก)
วิธีชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
ขั้นตอนเขียนเช็ค
ตำแหน่งว่าง
 
 
แตงกว่ากับความงาม