นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
490
ทั้งหมด : 
6179613
 
 
 
ประกาศงดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม
ขอความร่วมมือยื่นแบบ รายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม ประจำเดือน ส.ค. 2564
รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4
รายงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3
 

 
แบบฟอร์มค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มภาษีน้ำมัน/ก๊าช 01-4
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
 

 
ภารกิจของกองคลัง
 
 
ตั้งกระทู้
บ่อน้ำพุร้อน ทุ่งนุ้ย
ถนนชำรุด
อยากชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม (แต่เดินทางไม่สะดวก)
วิธีชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
ขั้นตอนเขียนเช็ค
ตำแหน่งว่าง
 
 
แตงกว่ากับความงาม