นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
596
ทั้งหมด : 
4558470
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
(วันที่ : 18/05/2560 เวลา 14:13:41)
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(วันที่ : 12/04/2559 เวลา 09:25:45)
ออกบริการจัดภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558
(วันที่ : 21/08/2558 เวลา 13:52:17)
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2558
(วันที่ : 21/08/2558 เวลา 13:44:08)
สำรวจตรวจเยี่ยมผู้ค้ายาสูบ พร้อมแจกปฏิทิน ณ เกาะบูโหลน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2558
(วันที่ : 26/01/2558 เวลา 13:57:01)
ออกบริการสำรวจ แนะนำ เร่งรัดและจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม ณ เกาะบูโหลน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2558
(วันที่ : 26/01/2558 เวลา 13:44:09)
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จาผู้เข้าพักในโรงแรม ณ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2557
(วันที่ : 24/12/2557 เวลา 11:40:36)
ออกบริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน/ก๊าซ ในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค. 57
(วันที่ : 23/12/2557 เวลา 15:56:37)
อบจ.พบประชาชน ประจำเดือน พ.ย.57
(วันที่ : 25/11/2557 เวลา 15:09:43)
ออกบริการจัดเก็บภาษน้ำมัน อ.ละงู อ.ทุ่งหว้า อ.ควนกาหลง อ.ท่าแพ อ.ควนโดน อ.มะนัง ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2557
(วันที่ : 19/11/2557 เวลา 15:25:26)
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม อ.ละงู 1-10 พ.ย. 57
(วันที่ : 11/11/2557 เวลา 13:48:15)
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม อ.มะนัง 1-10 พ.ย.57
(วันที่ : 11/11/2557 เวลา 12:56:32)
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
(วันที่ : 14/08/2557 เวลา 13:38:52)
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ เกาะหลีเป๊ะ (ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2557)
(วันที่ : 10/03/2557 เวลา 11:34:39)
1 | 2 | 3 | ถัดไป