นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
166
ทั้งหมด : 
5846811
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท บังกะโล และเกสท์เฮ้าส์ ในจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ : 10/07/2561 เวลา 17:59:40)
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ภาษี
(วันที่ : 02/05/2561 เวลา 12:28:10)
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(วันที่ : 22/01/2561 เวลา 14:43:44)
การประชุมกองคลังประจำเดือนตุลาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ : 22/01/2561 เวลา 14:03:40)
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560
(วันที่ : 22/12/2560 เวลา 11:15:50)
ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม ในพื้นที่ จ.สตูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ระหว่างวันที่ 1- 10 ธันวาคม 2560
(วันที่ : 22/12/2560 เวลา 10:29:16)
ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม ในพื้นที่ จ.สตูล ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ระหว่างวันที่ 1- 10 พฤศจิกายน 2560
(วันที่ : 22/12/2560 เวลา 10:27:25)
ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม ในพื้นที่ จ.สตูล ประจำเดือน กันยายน 2560 ระหว่างวันที่ 1- 10 ตุลาคม 2560
(วันที่ : 22/12/2560 เวลา 10:20:48)
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
(วันที่ : 18/05/2560 เวลา 14:13:41)
ออกบริการจัดภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560
(วันที่ : 21/08/2558 เวลา 13:52:17)
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560
(วันที่ : 21/08/2558 เวลา 13:44:08)
สำรวจตรวจเยี่ยมผู้ค้ายาสูบ พร้อมแจกปฏิทิน ณ เกาะบูโหลน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2558
(วันที่ : 26/01/2558 เวลา 13:57:01)
ออกบริการสำรวจ แนะนำ เร่งรัดและจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม ณ เกาะบูโหลน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2558
(วันที่ : 26/01/2558 เวลา 13:44:09)
ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จาผู้เข้าพักในโรงแรม ณ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2557
(วันที่ : 24/12/2557 เวลา 11:40:36)
1 | 2 | 3 | ถัดไป