นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
94
ทั้งหมด : 
5499197
เกล็ดความรู้
 เกล็ดความรู้ทั้งหมด > `นั่งนาน` ต้นเหตุโรคเพียบ
เรื่อง : `นั่งนาน` ต้นเหตุโรคเพียบ

   การออกกำลังกายเป็นประจำนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่จะให้ดียิ่งกว่าคือ เมื่อนั่งทำงานแล้วควรจะลุกขึ้นมาขยับร่างกายบ่อยๆ

          เพราะผลการศึกษาจาก สถาบันฟื้นฟูสภาพโตรอนโต ในแคนาดา พบว่า แม้ว่าบุคคลใดก็ตามจะมีสภาพร่างกายที่ฟิตปึ๋ง โดยออกกำลังกายวันละ 1 ชั่วโมง แต่ทว่าหากนั่งอยู่เฉยๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ไม่ว่าจะทำงาน ดูโทรทัศน์หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ก็ยังคงเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ที่อาจจะนำมาซึ่งการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้อยู่ดี

          ขณะเดียวกัน ผลสำรวจยังพบด้วยว่า ความเสี่ยงที่จะมีสุขภาพย่ำแย่นั้นจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในกลุ่มคนที่ไม่ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายน้อย

          “ผลการศึกษาของเราพบว่า แม้ว่าการออกกำลังจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทว่าสิ่งนี้อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคดร.เดวิด อัลเตอร์ หนึ่งในคณะวิจัย ระบุ

           ฉะนั้นแล้ว ทางทีมที่ทำการศึกษาครั้งนี้จึงได้แนะนำว่า คนควรสังเกตระยะเวลาในการนั่งในแต่ละวัน พร้อมกับควรที่จะกำหนดระยะเวลาลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้างระหว่างที่นั่งนานๆ เช่น ลุกขึ้นมาหมุนแขนหมุนขา ระหว่างรายการโทรทัศน์สุดโปรดพักโฆษณา

 

 

           ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต