นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
122
ทั้งหมด : 
5499225
เกล็ดความรู้
 เกล็ดความรู้ทั้งหมด > เจาะสนามนกกรงหัวจุกสุดสัปดาห์ที่นี้สตูล
เรื่อง : เจาะสนามนกกรงหัวจุกสุดสัปดาห์ที่นี้สตูล

          ท่านจะได้พบกับบรรยากาศของการแข่งนกกรงหัวจุก  ที่อัพเดทภาพบรรยากาศของ

การแข่งขัน  และผลการแข่งขัน  ใน   1  สัปดาห์  ที่กระผมสามารถนำภาพวิถีชีวิตของชาว

บ้าน  ในพื้นที่ของจังหวัดสตูล  

          เมื่อชาวบ้านว่างจากการประกอบอาชีพ     ยามว่างจะนำนกกรงหัวจุกที่เลี้ยงดูเป็น

อย่างดี  ออกสู่สนามเพื่อทำการแข่งขัน  บ้างก็นำนกไปเที่ยวสนาม  เพื่อฝึกความคุ้นเคย

กับสนามแข่งขัน  ที่มีนกเป็นจำนวนมาก  นกกรงหัวจุกแรกเริ่มเดิมทีมีการนำมาเลี้ยงครั้ง

แรกคือจังหวัดอะไรพอจะทราบหรือไม่  จังหวัดนั้นก็คือ  จังหวัดสตูลของเรานี่เอง  เพราะ

เห็นว่าเป็นนกนักสู้  จึงนำมาเพื่อให้นกกรงสู้กัน  "ตีกัน"   หลังจากนั้นเมื่อเห็นว่านกกรงหัว

จุกร้องมีเสียงที่ไพเราะ  และชอบประชันเสียงกันอันเนื่องจากเป็นนกที่ห่วงอาณาเขต  จึง

ทำให้เกิดการแข่งขันนกกรงหัวจุกขึ้น  ณ  อำเภอหาดใหญ่   บริเวณสถานนีรถไฟ  เป็นครั้ง

แรก  กระผมจึงขอเชิญท่านติดตามบรรยากาศการแข่งขันนกกรงหัวจุกภายในจังหวัดสตูล

ได้  ณ  เว็บแห่งนี้  ที่จะนำเสนอภาพบรรยากาศ  ทั้งสนามเล็กและใหญ่แล้วแต่โอกาส

พอขันน้ำเจาะรูตั้งลงในขวดโหลแก้วที่มีน้ำบรรจุอยู่  ณ  สนามแข่งขันนกกรงหัวจก  บ้านนาลาน  ตำบลควนขัน  สนามนี้พัฒนาไปมา  มีนกเข้าร่วมแข่งขันมากกว่าปีที่ผ่านมา  สังเกตได้จากมีการเพิ่มเติมราวแขวน  เสียงนกกรงหัวจุกสับดอกในยกแรก  กลางแสงแดดที่ร้อน

 

ปลายฝนต้นหนาว  ท้าทายนกหวาด

 

กรงสวยดูสะดุดตาดี

 

เจ้าของหรือทีมเดียวกันแน่ ๆ

 

มุมสูงที่น่ามอง

 

กรงใครกรงคนนั้น  เข้ารอบก็รอบชิง  ไม่มีดอกก็กลับบ้านหรือจะคอยเพื่อนร่วมทางกลับบ้าน

 

แต่งนก  เอาผ้าเย็น  ๆ  คลุม

 

ไม่ต้องบอกว่า "หร่อย"  ขนาดไหน 

 

ทุกอย่างต้องมีหนึ่งเดียว