นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
380
ทั้งหมด : 
4558254
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2560

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน  2560)

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 20/07/2560 เวลา 17:18:09