นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
381
ทั้งหมด : 
4558255
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน ส.ค. 2560 ในพื้นที่ จ.สตูล ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 25

ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ. จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน ส.ค. 2560 ในพื้นที่จ.สตูล ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 31/08/2560 เวลา 09:10:16