นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
265
ทั้งหมด : 
4783929
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน ก.ย. 2560 ในพื้นที่ จ.สตูล ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2560

ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน ก.ย.2560 ในพื้นที่ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2560

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 02/10/2560 เวลา 11:54:11