นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
264
ทั้งหมด : 
4783928
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในภารกิจการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม น้ำมัน และยาสูบ ประจำปี 2560

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 10/10/2560 เวลา 10:59:08