นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
403
ทั้งหมด : 
5039889
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 18/10/2560 เวลา 09:49:44