นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
814
ทั้งหมด : 
4945767
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน ต.ต.2560 ระหว่างวันที่ 3,6-9 พ.ย. 2560

ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงเเรม ประจำเดือน ต.ค. 2560 ในระหว่างวันที่ 3, 6-9 พ.ย. 2560

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 31/10/2560 เวลา 14:06:08