นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
421
ทั้งหมด : 
5039907
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : แผนผังขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการชำระค่าธรรมเนียมและภาษี

แผนผังขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าชและยาสูบ

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 21/11/2560 เวลา 03:50:33