นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
719
ทั้งหมด : 
4945672
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ในระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2560

ออกจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ในเขตพื้นที่จังหวัดสตูลระหว่าวงวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 21/11/2560 เวลา 03:50:33