นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
395
ทั้งหมด : 
5039881
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน พ.ย.2560 ระหว่างวันที่ 1,4,6-8 ธ.ค. 2560

ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน พ.ย.2560 ในวันที่ 1,4,6-8 ธันวาคม 2560

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 01/12/2560 เวลา 09:15:11