นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
613
ทั้งหมด : 
5215622
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม  2561)

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 31/01/2562 เวลา 12:14:02