นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
24492
ทั้งหมด : 
5469051
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ในระหว่างวันที่ 3,6-9 มกราคม 2563 ดังนี้

วันที่ 3 มกราคม 2563 พื้นที่บ้านวังสายทอง ตำบลน้ำผุด และอำเภอมะนัง

วันที่ 6-7 มกราคม 2563 พื้นที่อำเภอละงู

วันที่ 8 มกราคม 2563 พื้นที่อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอท่าแพ

วันที่ 9 มกราคม 2563 พื้นที่อำเภอควนโดน และอำเภอควนกาหลง

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 02/01/2563 เวลา 11:46:11