นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
24583
ทั้งหมด : 
5469142
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : บริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช นอกสถานที่ ประจำเดือน ธ.ค. 2562

ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช นอกสถานที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ดังนี้

1. วันที่ 16 มกราคม 2563 พื้นที่ อำเภอมะนัง,อำเภอท่าแพ อำเภอควนโดน

2. วันที่ 17 มกราคม 2563 พื้นที่ อำเภอละงู,อำเภอทุ่งหว้า,อำเภอควนกาหลง

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 15/01/2563 เวลา 11:05:19