นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
24511
ทั้งหมด : 
5469070
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2563

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2/2563

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 24/01/2563 เวลา 09:36:26