นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
222
ทั้งหมด : 
5647729
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างวันที่ 4-6,9 มีนาคม 2563

ออกประชาสัมพันธ์ สำรวจ แนะนำ เร่งรัดและออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ในระหว่างวันที่ 4-6,9 มีนาคม 2563 ดังนี้

1. วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 พื้นที่ อำเภอท่าแพ อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า

2. วันที่ 6 มีนาคม 2563 พื้นที่ บ้านวังสายทอง ตำบลน้ำผุด และอำเภอมะนัง

3. วันที่ 9 มีนาคม 2563 พื้นที่ อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง และอำเภอเมือง

 
วันที่ : 26/02/2563 เวลา 10:53:41