นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
249
ทั้งหมด : 
5647756
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช นอกสถานที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ในระหว่างวันที่ 18-19 ม

วันที่ 18 มีนาคม 2563 พื้นที่ อำเภอมะนัง  ท่าแพ ควนโดน จังหวัดสตูล

วันที่ 19 มีนาคม 2563 พื้นที่ อำเภอละงู ทุ่งหว้า ควนกาหลง จังหวัดสตูล

 
วันที่ : 13/03/2563 เวลา 09:56:36