นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
263
ทั้งหมด : 
5647770
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสปี 2563 ไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม 2563)

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 09/04/2563 เวลา 14:10:31