นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
133
ทั้งหมด : 
6200782
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4

แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่4 ปีงบประมาณ 2564

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 23/08/2564 เวลา 16:54:50