นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
594
ทั้งหมด : 
4558468
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : ออกบริการจัดภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2558

รายละเอียด :

ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ  นอกสถานที่

ระหว่างวันที่  17-19  สิงหาคม  2558

 
วันที่ : 21/8/2558

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล