นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
398
ทั้งหมด : 
5039884
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

รายละเอียด :

กองคลัง อบจ.สตูล ออกจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านปลักหว้า อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

 
วันที่ : 22/12/2560

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล