นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
206
ทั้งหมด : 
6200855
 
เรื่อง : อยากชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม (แต่เดินทางไม่สะดวก)

ท่านเจ้าหน้าที่ อบจ.สตูล ค่ะ  มีวิธีชำระเงินค่าธรรมเนียมโรงแรม แบบอื่นอีกหรือเปล่าพอดี  รีสร์อทอยู่ไกลค่ะจะมาชำระเงินที่ อบจ.สตูล  ก็ไม่สะดวกในการเดินทาง  หรือถ้ามีเจ้าหน้าที่มาบริการเก็บเงินถึงรีสร์อทได้ก็จะดีมากค่ะ

28/01/2559 เวลา 10:40:01 | โดย รีสร์อทขนาดกลางที่อยู่ห่างไกล

วิธีการชำระเงิน

1.  กรณีการยื่นแบบ

-  ภาษีน้ำมัน/ก๊าซ ยื่นแบบ อบจ. 01-4, อบจ. 01-6 และส่วน ค ด้วยตนเอง

-  ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม ยื่นแบบ อบจ.รร.3 ด้วยตนเอง

***  ชำระเงินสด  หรือเช็ค  หรือ  ดร๊าฟ  สั่งจ่ายในนาม "องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล"  ณ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  โทรศัพท์  074-722258  โทรสาร 074-722258

2.  กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

     ชื่อบัญชี  "องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล" 

      -  ธนาคารกรุงไทยจำกัด  สาขาสตูล  ประเภท  ออมทรัพย์  บัญชีเลขที่  910-1-18918-2

      -  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  สาขาสตูล  ประเภท  ออมทรัพย์ 

บัญชีเลขที่  075-2-01520-7

หมายเหตุ : 1.  กรณีชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร  สามารถยื่นแบบฟอร์ม  อบจ.รร.3  พร้อมใบโอนฝากธนาคาร  ได้ 4  ช่องทาง

              *  ส่งแฟ็กซ์  กองคลัง  074-722258

              *  e-mail

                     -  spy2526@hotmail.com

                     -  ptatcharee251@hotmail.com

              *  LINE ID

                     -  naphat6319

                     -  m-my2526

              *  ส่งทางไปรษณีย์  มายัง

                      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  (ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้) กองคลัง

                      888  ถนนยนตรการกำธร  ตำบลคคลองขุด

                      อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  91000

                      โทร. 074-722258

2.  หลังจากนั้น  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการชำระเงินส่งให้ผู้ประกอบการโรงแรมผู้นำส่งค่าธรรมเนียมต่อไป

30/08/2559 เวลา 15:31:17 | โดย เจ้าหน้าที่


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล