นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
179
ทั้งหมด : 
5237297
 
 
 
ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรมประจำเดือน มิ.ย. 2562 ในพื้นที่ จ.สตูล ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 และรายการเปรีบเทียบแผนการใข้จ่ายเงินกับรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 และรายการเปรีบเทียบแผนการใข้จ่ายเงินกับรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562
4255858
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562
 

 
แบบฟอร์ค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 

 
ภารกิจของกองคลัง
 
 
ตั้งกระทู้
ถนนชำรุด
อยากชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม (แต่เดินทางไม่สะดวก)
วิธีชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
ขั้นตอนเขียนเช็ค
ตำแหน่งว่าง
 
 
แตงกว่ากับความงาม