จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 311
เมื่อวานนี้ 1574
สัปดาห์นี้ 8879
สัปดาน์ที่แล้ว 8568
เดือนนี้ 9600
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5642396

 
 โครงสร้างพื้นฐาน
* การคมนาคมขนส่ง
จังหวัดสตูล มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ระหว่างอำเภอ และระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีทางหลวงแผ่นดินที่สำคัญ ได้แก่
      1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 สายยนตรการกำธร เป็นทางหลักที่สามารถเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง โดยไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมที่สี่แยกคูหา เขตอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แยกซ้ายไปจังหวัดพัทลุง แยกขวาไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร
      2.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 สายฉลุง-ตรัง เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร เริ่มจากสามแยกฉลุง ผ่านอำเภอท่าแพ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า อำเภอปะเหลียน และอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

* การเดินทาง
      1.  ทางรถยนต์ส่วนตัว  จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) หรือทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการเดินทางเข้าสู่ภาคใต้ ผ่านจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 41 ผ่านเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และสามารถเลือกได้ 2 เส้นทาง คือ

  •  จากอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 403 จังหวัดตรัง ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 404 เข้าอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จากนั้นเลี้ยวซ้ายไป ทางหลวงหมายเลข 416 ผ่านอำเภอทุ่งหว้าและอำเภอละงู เข้าสู่จังหวัดสตูล
  •  ใช้เส้นทางหมายเลข 41 เข้าสู่จังหวัดพัทลุง จากจังหวัดพัทลุงไปอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 แล้วแยกขวาไปทางหลวงหมายเลข 406 ถึงจังหวัดสตูล ระยะทางประมาณ 973 กิโลเมตร

      2.  ทางรถโดยสารประจำทาง  มีรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง และชั้นสอง กรุงเทพฯ-สตูล ทุกวัน จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี
      3.  ทางรถไฟ  ซึ่งมีทั้งรถเร็ว และรถด่วน จากสถานีรถไฟหัวลำโพง สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ หรือ กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จากนั้นต่อรถตู้โดยสารหรือรถโดยสารประจำทางเข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร หรือเดินทางกับขบวนรถกรุงเทพฯ-ตรัง, กรุงเทพฯ-กันตัง ลงที่สถานีรถไฟตรัง นั่งรถประจำทางรถตู้ หรือแท็กซี่ เข้าสู่จังหวัดสตูล
      4.  ทางเครื่องบิน  ไม่มีเที่ยวบินตรงไปยังจังหวัดสตูลโดยตรง แต่สามารถใช้บริการเที่ยวบิน      กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทางจากตัวอำเภอหาดใหญ่เข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร หรือเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ตรัง แล้วต่อรถประจำทางรถตู้ หรือแท็กซี่ เข้าสู่จังหวัดสตูล

การเดินทางจากอำเภอเมืองสตูลไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภอควนโดน                     21            กิโลเมตร 
อำเภอท่าแพ                           28            กิโลเมตร 
อำเภอควนกาหลง 32            กิโลเมตร 
อำเภอละงู                              50            กิโลเมตร 
อำเภอมะนัง                           50            กิโลเมตร 
อำเภอทุ่งหว้า                         76            กิโลเมตร

การเดินทางจากสตูลไปยังจังหวัดใกล้เคียง
ตรัง         140          กิโลเมตร
พัทลุง     134          กิโลเมตร 
สงขลา    125          กิโลเมตร

* การติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย)

      1. ทางบก ใช้ทางหลวงหมายเลข 4184 สายควนสะตอ-บ้านวังประจัน เป็นทางหลวงที่เชื่อมกับทางหลวงของประเทศมาเลเซีย เริ่มจาก สามแยกควนสะตอ ไปถึงหลักเขตแดนที่บ้านวังประจัน ระยะทางประมาณ 22 กม. เดินทางจากวังประจัน ถึงปาดังเบซาร์ และจากปาดังเบซาร์ ไป ปีนัง หรือเดินทางไปจังหวัดสงขลา ผ่านด่านสะเดา อำเภอสะเดา-ไปอำเภอหาดใหญ่ (ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่) ระยะทางประมาณ 61 กม. และจากชายแดนวังประจันถึงเมืองกางา รัฐเปอร์ลิส ระยะทางประมาณ 36 กม. และจากรัฐเปอร์ลิส ไปปีนัง ระยะทาง 130 กม.
      2.  ทางน้ำ จากอำเภอเมือง ไปรัฐเปอร์ลิส โดยเรือโดยสารขนาดเล็ก และปัจจุบันมีเรือเฟอร์รี่ ของบริษัทเอกชนวิ่งระหว่างอำเภอเมือง-เกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเชีย มีบริการ วันละ 4 เที่ยวโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชม. ออกจากท่าเทียบเรือตำมะลังบริเวณด่านศุลกากรตำมะลัง 

* ระบบประปา   
      จังหวัดสตูล  มีที่ทำการประปา 2 แห่ง คืออำเภอเมืองและอำเภอละงู  มีสถานีผลิตน้ำประปา  จำนวน  4  แห่งคือ อำเภอควนโดน ตำบลวังประจัน อำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า

* แหล่งน้ำชลประทาน
      จังหวัดสตูล  มีแหล่งน้ำชลประทานตามแผนงานต่างๆ ประกอบด้วยโครงการชลประทานขนาดกลาง, โครงการชลประทานขนาดเล็ก, ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่, และโครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ  ทั้งนี้ มีทั้งโครงการที่ยังอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของโครงการชลประทานสตูล และโครงการที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นรับไปดำเนินการแล้ว ซึ่งโครงการชลประทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในจังหวัดสตูล มีดังนี้ 
      ๑.๑ โครงการชลประทานขนาดกลาง จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการฝายคลองดุสน, โครงการประตูระบายน้ำบาโรย,และโครงการฝายคลองท่าแพร  รวมพื้นที่ชลประทาน ๔๗,๙๑0 ไร่
      ๑.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก  โครงการชลประทานสตูลดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดสตูล  โดยดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็กเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้แก่เกษตรกร กระทั่งถึงสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕  จำนวน ๗๕ โครงการ  มีพื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ  ๕0,๙00 ไร่ 
      ๑.๓ ศูนย์บริการเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน ๓๗ โครงการ  พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ  ๑๗,๙๕0  ไร่
      ๑.๔ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ  จำนวน ๗๑ โครงการ  พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ  ๔,๕00  ไร่
      ๑.๕ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พรด.) จำนวน ๖ โครงการ  พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ  ๓,000 ไร่
      ๑.๖ โครงการป้องกันตนเองชายแดนไทย-มาเลเซีย (ปชด.) จำนวน ๑๔ โครงการ  พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ ๗,๙๕0 ไร่
      ๑.๗ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  จำนวน ๖ โครงการ สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ ๗,๒๕0 ไร่

* การไฟฟ้า 
      จังหวัดสตูล  มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้บริการ  จำนวน  5  แห่ง  ได้แก่ สำนักงาน     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอควนกาหลง  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าแพ  และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งหว้า
      ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล  สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้หมู่บ้านในเขตจังหวัดครอบคลุมทุกอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน มีครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้า จำนวน  83,697  ครัวเรือน  คิดเป็น    ร้อยละ 97.50

ที่

อำเภอ

จำนวนตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ทั้งหมด

มีไฟใช้

ทั้งหมด

มีไฟใช้

ทั้งหมด

มีไฟใช้

คิดเป็น %

1

เมือง

12

12

70

70

31,125

30,810

98.99 %

2

ควนโดน

4

4

31

31

6,222

6,178

99.29 %

3

ท่าแพ

4

4

31

31

6,933

6,810

98.23 %

4

ละงู

6

6

61

61

18,726

18,596

99.31 %

5

ทุ่งหว้า

5

5

35

35

6,081

5,994

98.57 %

6

ควนกาหลง

3

3

32

32

9,654

9,129

94.56%

7

มะนัง

2

2

19

19

4,956

4,088

82.49%

 

รวม

36

36

279

279

83,697

81,605

97.50 %

* โทรศัพท์
      จังหวัดสตูล ให้บริการโทรศัพท์ครบทุกอำเภอ มีหมายเลขที่รับผิดชอบจำนวน 18,080 หมายเลข     เปิดใช้งานจำนวน 10,507 เลขหมาย คงเหลือ 7,573 เลขหมาย โดยแยกเป็นราชการ 1,023 เลขหมาย    บ้าน 7,439 เลขหมาย ธุรกิจ 869 หมายเลข และสาธารณะ 972 เลขหมาย

มีศูนย์บริการลูกค้า จำนวน 2 ศูนย์บริการ
      1. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสตูล ดูแล 32 ชุมสาย
- พื้นที่บริการ อ.เมือง อ.ควนโดน อ.ควนกาหลง อ.มะนัง
1. ชุมสายสตูล                                       
2. ชุมสายควนกาหลง                           
3. ชุมสายฉลุง
4. ชุมสายทุ่งนุ้ย                                     
5. ชุมสายควนโดน                               
6. ชุมสายเจ๊ะบิลัง ม.2
7. ชุมสายคลองขุด ม.2                         
8.ชุมสายเกตรี ม.1                 
9. ชุมสายนิคมพัฒนา ม.8
10.ชุมสายควนสตอ ม.5                       
11.ชุมสายทุ่งนุ้ย ม.8                             
12.ชุมสายควนกาหลง ม.9
13.ชุมสายควนกาหลง ม.6   
14. ชุมสายอุไดเจริญ ม.1      
15.ชุมสายลูโบ๊ะการายี
16.ชุมสายปลักใหญ่ใจดี                      
17.ชุมสายบ้านผัง 7                               
18.ชุมสายคลองปุโล๊ะ
19.ชุมสายย่านซื่อ (สตูล)                      
20.ชุมสายบ้านถ้ำทะลุ                          
21.ชุมสายจุฬาภร(สตูล)
22.ชุมสายปานชูรำลึก                          
23.ชุมสายหน้าแขวงการทางสตูล 1 
24.ชุมสายซอยประชาชื่น
25.ชุมสายควนกาหลงซอย 10             
26.ชุมสายบ้านผังปาล์ม 2     
27.ชุมสายบ้านผังปาล์ม 1     
28.ชุมสายบ้านแรกอด                          
29.ชุมสายตำมะลัง 1                             
30.ชุมสายตำมะลัง 3                             
31.ชุมสายบิ๊กซี                                      
32.ชุมสายอบต.เกตรี

      2.ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที  สาขาละงู  ดูแล 18 ชุมสาย
-พื้นที่ อ.ละงู อ.ท่าแพ อ.ทุ่งหว้า
1.ชุมสายละงู                                         
2.ชุมสายทุ่งหว้า                                    
3.ชุมสายท่าแพ
4.ชุมสายปากบารา                
5.ชุมสายละงู ม.12                
6.ชุมสายเขาขาว ม.3
7.ชุมสายกำแพง ม.9                              
8.ชุมสายน้ำผุด ม.5                                
9.ชุมสายวังตง ม.9
10.ชุมสายบ้านตูแตหลำ                       
11.ชุมสายบ้านควนเก                           
12.ชุมสายแป-ระเหนือ
13.ชุมสายนาทอน                 
14.ชุมสายมัสยิดควนไสน                    
15.ชุมสายมัสยิดกลาง(ละงู)
16.ชุมสายวัดอาทรรังสฤษฎ์
17.ชุมสายละงู ม.6                
18. ชุมสายคลองขุด (ละงู)

สถานภาพการให้บริการโทรศัพท์ในจังหวัดสตูล ปี 2553 - 2555


ปี

หมายเลขเต็ม

หมายเลขเปิดใช้แยกประเภท

ราชการ

บ้าน

ธุรกิจ

ทีโอที

สาธารณะ

เลขหมายเหลือ

2553

16,729

1,080

8,546

820

208

1,262

4,813

2554

18,389

1,088

8,109

824

215

1,218

6,935

2555

18,089

1,023

7,439

869

213

972

7,573

* สถานีวิทยุและโทรทัศน์
สถานีวิทยุ
จังหวัดสตูลมีสถานีวิทยุ (คลื่นหลัก) จำนวน  3  สถานี  คือ


สถานีวิทยุกระจายเสียง (คลื่นหลัก)  จำนวน 3 คลื่น

ลำดับ

ชื่อสถานี

ที่ตั้ง

ความถี่ FM

ผู้บริหาร/หัวหน้า/นายสถานี

โทรศัพท์

1

สถานีวิทยุกระจายเสียง

ถนนคลองขุด-นาแค

 99.5 MHz.

นางสาวดวงใจ  มาตยานุมัติ

โทร. 074-721535

 

แห่งประเทศไทย จ.สตูล

ต.คลองขุด อ.เมือง

95.5 MHz.

ผู้อำนวยการสถานี

แฟกซ์ 074.721535

 

 

 จ.สตูล 91000

 AM 1206 KHz

 

 มือถือ 089-5094144

2

สถานีวิทยุกระจายเสียง                อ.ส.ม.ท.  จ.สตูล

ชั้น 2 โรงแรมพินาเคิล          วังใหม่ ถนนสตูลถานี

93.25 MHz

นายจิรวัฒน์ อนุกูล

นายสถานี

โทร 074-721354-5

 

 

อ. เมือง จ. สตูล  91000

 

 แฟกซ์ 074-721354

3

สถานีวิทยุกระจายเสียง ตำรวจภาค 9 จ.สตูล

ถ.ฉลุง-ละงู อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150

91.75MHz.

พล.ต.ต.สมควร คัมภีระ

โทร 074-787045
แฟกซ์ 074-787222

 

ผบก.ภ.จ.สตูล

สถานีวิทยุชุมชน
จังหวัดสตูล  มีสถานีวิทยุชุมชน  18  สถานี  คือ

ลำดับ

ชื่อสถานี

ที่ตั้ง

ความถี่ FM

ผู้บริหาร/หัวหน้า/นายสถานี

โทรศัพท์

1

สถานีวิทยุกระจายเสียง
อีซี่เอฟเอ็ม (Easy F.M)

185  ถนนฉลุง-ละงู
หมู่ 2  ต.ฉลุง อ.เมือง
จ.สตูล  91000

90.0  MHz.

นายพจนธรรม  สุภเรผู้ดำเนินการสถานี

โทร/แฟ็กซ์  .074-799131
มือถือ 081-798-2274
easy_fm91@hotmail.com

2

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสตูล

217 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

105.5 MHz.

นายเจริญ กาญจนะ
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสตูล

โทร/แฟ็กซ์  .074-724545
แฟกซ์ 074-711110
sir_didsakorn@hotmail.com

3

สถานีวิทยุกระจายเสียง
ไลฟ์ เอ็ฟ เอ็ม (Life F.M.)

1111  หมู่ 3  ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล91140 91140

93.75  MHz.

นายสุพจน์  อาดำ
นายสถานี

โทร/แฟ็กซ์  074-734304
มือถือ 081-5404555
lifefm93@hotmail.com

4

สถานีวิทยุกระจายเสียง
พีเอฟเอ็ม (94 PFM)

70  ถ.ติรสถิต ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล  9100

94.0  MHz. 88.70 MHz.

นายธนากร ทองเนื้อขาว
ผู้อำนวยการสถานี

โทร.074-730789
แฟกซ์ 074-731122 ,074-782357
มือถือ 081-8969048

5

สถานีวิทยุชุมชนตำบลฉลุง (Satun Radio)

419  ม.  2   ต. ฉลุง
อ. เมือง จ.สตูล 91000

97.75  MHz.

ด.ต.ประสงค์  ทองวิเชียรผู้อำนวยการสถานี

โทร.074-736228
มือถือ 084-9632706
satunradio@hotmail.com

6

สถานีวิทยุกระจายเสียง
โมเดิร์นเวฟ
(Modern Wave)

234  หมู่ 4  ต. ละงู
อ.ละงู   จ.สตูล 91140

98.4  MHz.

นายอัสมาน หยีมะเหรบนายสถานี

โทร. 074-734271
มือถือ 081-0969783
modernwave98.4@hotmail.com

7

สถานีวิทยุกระจายเสียง
เลิฟ เรดิโอ
(Love Radio)

650  หมู่ 4 ต.กำแพง
อ.ละงู   จ.สตูล 91140

99.0  MHz.

นายธีรยุทธ์  หลีขาว
นายสถานี

โทร.074-734220
มือถือ 089-9771289
V_surprise@hotmail.com

8

สถานีวิทยุกระจายเสียง ไอเดียสเตชั่น Idea station

322/1  หมู่ 4  ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000

102.5  MHz.

นายเชษฐ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสถานี

โทร. 074-730236
มือถือ  089-6668893
tukgare@hotmail.com

9

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ฆัยรียะฮ์

โรงเรียนดารุลมาอาเล็บ
115 หมู่ 8 ต.ควนสตอ
อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

105.25 MHz.

นายอ๊ะหมาด  นาปาเลน
หัวหน้าสถานี

โทร.074-795205
แฟกซ์ 074- 795207
มือถือ 086-9634192
khairiah_satun@yahoo.com

10.

สถานีวิทยุกระจายเสียง
พุทธศาสน์สัมพันธ์

วัดชนาธิปเฉลิม
ห้องสมุดวัดชนาธิปเฉลิม
91000

106.70 MHz.

พระปัญญาวุฒิวิมล
นายสถานี
(พระศิริ) ผู้ดำเนินการ

โทร.074-730473
fm_106.7_satun@hotmail.com

11

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
รร.ศาสนธรรมวิทยา

รร.ศาสนธรรมวิทยา
หมู่ 2 ต.นาทอน
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

108 MHz.

นายวิรายุทธ   ละเมาะ
หัวหน้าสถานี

โทร 074-789593
แฟกซ์ 074-789331
มือถือ 089-2970336
wirayut036@gmail.com

12

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรีนเรดิโอ

12  หมู่ 7 บ้านผัง13
ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง
จ.สตูล 91130

89.5  MHz

นายพจนธรรม  สุภเร
หัวหน้าสถานี

โทร/แฟ็กซ์  074-774274
มือถือ 081-7982274
Easy_fm91@hotmail.com

13

สถานีวิทยุชุมชน
คลื่นสุขภาพ ร.พ.ละงู

โรงพยาบาลละงู
ถ.ละงู - ตรัง  อ.ละงู
จ.สตูล 

107.5  MHz.

คุณนิตยา  ลิ่มวิริยะกุล
หัวหน้าสถานี

โทร. 074-773561
แฟกซ์ 074-773562
pculaneh@gmail.com
คุณประมุข เรืองสกุล
(ประสานงาน) 089-7381538

14

สถานีวิทยุกระจายเสียง
ดีน่า มีเดีย
(Dina  Radio)

163 หมู่ 7 ต.กำแพง
อ.ละงู จ.สตูล

100 MHz.

นายอับดุลการีม จิเหม
หัวหน้าสถานี

โทร 074-781782
มือถือ 081-6096452
VTS0847440744@hotmail.com

15

สถานีวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนควนโพธิ์

130 หมู่ 1 ต.ควนโพธิ์
อ.เมือง จ.สตูล
91000

106.25 MHz.

นายสายัณห์  ศรีน้อย
หัวหน้าสถานี

โทร / แฟกซ์  074-724883
มือถือ 089-9785324

16

สถานีวิทยุชุมชน
ควนกาหลง

ซ.10 หมู่ 2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

105.90 MHz.

นายปราโมทย์ สังหาญ
นายสถานี

มือถือ 089-6592368
pramotesangharn@hotmail.com

17

สถานีวิทยุกระจายเสียง
(สมายเรดิโอ)

146/6 หมู่ 2 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130

92.25
MHz.

นายวีรศักดิ์ ศิริวัฒนานนท์
ผู้บริหารสถานี

โทร 074-775098
มือถือ 089-2396088
weerassaak@hotmail.com

18

สถานีวิทยุกระจายเสียง
ภูหลีเป๊ะ เรดิโอสเตชั่น

39 หมู่ 7 บ้านเกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย      อ.เมือง จ.สตูล

99.0
MHz.

นายเชษฐ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสถานี

มือถือ 087-3923838
มือถือ 089-666889 (พี่เชษฐ)
tukgare@hotmail.com

*การสื่อสารไปรษณีย์
      จังหวัดสตูลมีที่ทำการไปรษณีย์   และตัวแทนจำนวน  31  แห่ง   เป็นที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด    1  แห่ง  และที่ทำการไปรษณีย์อำเภอ  6  แห่ง    ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน  24  แห่ง  ร้านจำหน่ายตราไปรษณียากร  6  แห่ง  จุดรับรวบรวม  3  แห่ง    ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งให้บริการระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ  (Counter  Automation)  โดยให้บริการไปรษณีย์ครบวงจร  (One  Stop  Service)  และบริการรับส่งสิ่งของขนาดใหญ่ (Logispost)

ความต้องการของจังหวัด
      1.  ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูลได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงท่าเรือปากบารา (เดิม) เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและท่าเรือเอนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี 
      2.  การค้าชายแดน
ท่าเรือน้ำลึกปากบารา  มีความสำคัญยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องผลักดันให้เกิดขึ้น  ซึ่งหากโครงการดังกล่าวดำเนินแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์กับประชาชนจังหวัดสตูลและภาคใต้ตอนล่าง  สามารถเชื่อมต่อการค้ากับกลุ่มประเทศแทบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  (อินเดีย  บังคลาเทศ)  ตะวันออกกลาง  และยุโรปได้อย่างกว้างขวาง  ในวงเงินงบประมาณ  11.986  ล้านบาท
      3.  ระบบการขนส่ง  Logistic
โครงการก่อสร้างถนน  4  ช่องจราจร  เชื่อมจังหวัดสตูล – ตรัง – กระบี่ – พังงา – ภูเก็ต  ต้องเร่งดำเนินการเพราะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายหลักฝั่งอันดามัน


หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6