Director
  • นางสาวเสาวลี ชูเกิด
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
News All

วันที่ 26 มี.ค.62 ประชุมประชาคม โครงการ อบจ.สตูลพบประชน 62 ณ บ้านเกตรี ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ฝ่ายแผนฯ จัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและข้อข้อเสนอแนะ จากประชาชนในเขตพื้นที่ และหมู่ที่ 2 บ้านเกตรี ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล

วันที่ 01/04/2562 เวลา 11:59 น.