จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 256
เมื่อวานนี้ 1274
สัปดาห์นี้ 4306
สัปดาน์ที่แล้ว 3483
เดือนนี้ 10872
เดือนที่แล้ว 16344
ทั้งหมด 4783920
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
       

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ตำแหน่ง ครูอาสาพัฒนาการกีฬา

                 ทั้งนี้  การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล     เรียงตามลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ     และบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี   นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี   แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาใหม่แล้ว  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ  ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

                *อนึ่ง  การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป    และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วน   ตรงตามประกาศรับสมัคร      ดังนั้น    หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรฯ     รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกำหนด  แม้ว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว  หรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  และพิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่มีการแต่งตั้งไปแล้ว

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 19/8/2553