จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 440
เมื่อวานนี้ 389
สัปดาห์นี้ 829
สัปดาน์ที่แล้ว 10126
เดือนนี้ 19634
เดือนที่แล้ว 19298
ทั้งหมด 4693253
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
       

อบจ.สตูลได้ส่งโครงการหมวดเงินอุดหนุนเพื่อให้คณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณา จำนวน 3 โครงการและคณะอนุกรรมการฯ  ได้พิจารณาเห็นชอบเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 จำนวน  2 โครงการ ได้แก่โครงการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล(อุดหนุนสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล) และโครงการสมทบค่าก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(อุดหนุนเทศบาลตำบลกำแพง)

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 5/11/2553