จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 854
เมื่อวานนี้ 1534
สัปดาห์นี้ 6868
สัปดาน์ที่แล้ว 7915
เดือนนี้ 18940
เดือนที่แล้ว 46067
ทั้งหมด 5697803
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
ประกาศ รับโอนข้าราชการ อบจ.หรือ อปท.อื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 14/9/2563
ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.หรืออปท.อื่น ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 19/8/2563
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครู อบจ.ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 13/8/2563
คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน 9/8/2563
ประกาศฯ รับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 23/7/2563
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 5 ณ รร. บ้านห้วยมะพร้าว อ.ละงู (6 ส.ค 63) 22/7/2563
ประกาศฯ รับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 21/7/2563
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ 15/7/2563
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 21/6/2563
รายงานการดำเนินงานการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2) 19/6/2563
รายงานการดำเนินงานการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) 19/6/2563
รายงานผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานสาะารณะของ อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 19/6/2563
ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน 19/6/2563
รายงานการดำเนินงานการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 19/6/2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รอบ 6 เดือน 18/6/2563
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน 18/6/2563
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 18/6/2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 18/6/2563
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 8/6/2563
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง ยกเลิกโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.สตูล 7/5/2563
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอ่นจังหวัดสตูล 20/3/2563
รายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สต 9/3/2563
กติกาการแข่งขันว่าว ประเภทต่างๆ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 40 3/2/2563
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำอบจ.สตูล 24/1/2563
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบจ.สตูล 24/1/2563
กำหนดการมหกรรมงานว่าวประเพณี และว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 40 16/1/2563
ระเบียบการประกวดมิสสตูล 2020 16/1/2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบจ.สตูล 8/10/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ 19/9/2562
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ในส 11/9/2562
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ถัดไป