จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 424
เมื่อวานนี้ 490
สัปดาห์นี้ 9918
สัปดาน์ที่แล้ว 9494
เดือนนี้ 47282
เดือนที่แล้ว 42295
ทั้งหมด 5917105
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
ประกาศผลผูัชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำ 25/2/2564
คำสั่ง อบจ.สตูล เรื่องแต่งตั้งรองนายก อบจ. ที่ปรึกษาและเลขานุการนายก อบจ.สตูล 8/2/2564
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งออนไลน์ ประจำปี 2564 12/1/2564
อบจ.ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จังหวัดสตูล ประจำปีงบประ 5/1/2564
อบจ.ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จังหวัดสตูล ประจำปีงบประ 5/1/2564
รายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบฯ โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรภายในเขตเมืองสตูลฝั่งตะวันออก 17/12/2563
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 8/12/2563
กำหนดการ การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.สตูล 7/12/2563
ประกาศฯ เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานที่ติดป้ายการหาเสียงเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.สตูล 30/11/2563
ประกาศ เรื่องกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายการหาเสียงเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2 26/11/2563
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานที่ติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง อ.อบจ.และ นายก อบจ.สตูล 23/11/2563
ประกาศฯ กำหนดเกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายการหาเสียง (เพิ่มเติม) 17/11/2563
บัญชีสรุปหน่วยงานแจ้งสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเลือกตั้ง (เพิ่มเติม 17/11/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอควนกาหลง เขต 3 16/11/2563
ประชาสัมพันธ์คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในรูปแบบวิถีใหม่ 16/11/2563
imSGmquaTu 14/11/2563
ประกาศฯ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.สตูล 13/11/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอเมืองสตูล เขต 9 13/11/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอเมืองสตูล เขต 8 13/11/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอเมืองสตูล เขต 7 13/11/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอเมืองสตูล เขต 6 13/11/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอเมืองสตูล เขต 5 13/11/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอเมืองสตูล เขต 4 13/11/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอเมืองสตูล เขต 3 13/11/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอเมืองสตูล เขต 2 13/11/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอเมืองสตูล เขต 1 13/11/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอละงู เขต 5 13/11/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอละงู เขต 4 13/11/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอละงู เขต 3 13/11/2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.อบจ.อำเภอละงู เขต 2 13/11/2563
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ถัดไป