จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 485
เมื่อวานนี้ 584
สัปดาห์นี้ 1443
สัปดาน์ที่แล้ว 3506
เดือนนี้ 10550
เดือนที่แล้ว 23749
ทั้งหมด 6179608
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
เรื่องแจ้งความประสงค์ต่อสัญญาเช่า ท่าเทียบเรือปากบารา 16/9/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง งดเรียกเก้บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เ 15/9/2564
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จำน 10/9/2564
#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหา#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น รางวั� 7/9/2564
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ ประจำปี 2564 3/9/2564
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สตูล 2/9/2564
เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักโรงแรม (ฉบับที่4)พ.ศ.2564 1/9/2564
เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1/9/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ยกเลิกการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนา 30/8/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 30/8/2564
รายงานผลการประเมินโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26/8/2564
ประกาศผลการรับโอนข้าราชการ อบจ.หรือ อปท.อื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในระดับเด 25/8/2564
ปฎิทินงานการจัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.สตูล เขต1 อ.ละงู(กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะสาเหตุอื่นนอกจากครบ 20/8/2564
รับโอนข้าราชการ อบจ.หรือ อปท.อื่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) 20/8/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือปากบารา ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหา 18/8/2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.สตูล เขตเลือกตั้งที่ 1อ.ละงู จ.สตูล แทนตำแหน่งที่ว่าง 17/8/2564
ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สตูล 17/8/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ 16/8/2564
ประชาสัมพันธ์ ผลสัมฤิทธิ์ของการดำเนินงานฯ 10/8/2564
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การรับสมัครคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการฯ 5/8/2564
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 29/7/2564
ประกาศฯ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สตูล 20/7/2564
เชิญร่วมอบรม หลักสูตร การจัดทำสำรับอาหารประจำท้องถิ่น "เชพชุมชนเพื่อท่องเที่ยวสตูลอย่างยั่งยืน 15/7/2564
ประกาศฯ รับโอนข้าราชการ อบจ.หรือ อปท.อื่น เพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุุราชการ) 9/7/2564
ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่า 8/7/2564
อบจ.สตูล เชิญร่วมอบรม หลักสูตร การจัดสำรับอาหารประจำท้องถิ่น 6/7/2564
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจา 5/7/2564
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2563 5/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อส้รางโครงการปรับปรุงถนน สายบ้านนางแก้ว-บ้านป่าแก่บ่อหิน 24/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน สาย หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพง อำเภอละงู 24/6/2564
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ถัดไป