จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 236
เมื่อวานนี้ 956
สัปดาห์นี้ 3164
สัปดาน์ที่แล้ว 3492
เดือนนี้ 17564
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6204438
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันตกปลานานาชาติ บาราฟิชชิ่งคัพ ประจำปี 2553 9/12/2553
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.สตูล 7-17 ธ.ค. 53 7/12/2553
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการวัดแววเพื่อรับการพัฒนาในศูนย์ GTX จังหวัดสตูล ปี 2553 7/12/2553
จัดสรรค่าตอบแทน อสม.งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2553) 7/12/2553
มารดาภรรยาของ นายโสภณ พุทธะสุภะ ผอ.โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ได้ถึงแก่กรรม 22/11/2553
ขอเชิญร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ สตูล - ลังกาวี พารามอเตอร์ชาเลนจ์ 2010 17/11/2553
กำหนดวันที่โครงการของกองกิจการสภาฯ 12/11/2553
ประกาศผลการตัดสินเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำและรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553 8/11/2553
การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ 5/11/2553
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโึครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 10 27/10/2553
บัญชีการเบิกเงินค่าตอบแทน อสม. ประจำปีงบประมาณ 2553 14/9/2553
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดโครงสร้างกองพัสดุและทรัพย์สิน 14/9/2553
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 19/8/2553
ปิดปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อน ต.ทุ่งนุ้ย ชั่วคราว 16/8/2553
ถ่ายทอดเสียง FM 95.50 พิจารณาร่างงบประมาณ พ.ศ.2554 12/8/2553
อบรมด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ วันที่ 25-26 ส.ค.53 4/8/2553
อบรมผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดสตูล ในวันที่ 17 ส.ค. 53 4/8/2553
สรุปรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 4/8/2553
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.53) 2/8/2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 30/7/2553
ขอ งดใช้ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว จ.สตูล ชั่วคราว 21/7/2553
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1/7/2553
กรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสตูล (พ.ศ.2554-2556) 28/6/2553
กระทรวงหมาดไทยขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์(LOGO)และคำขวัญ(MOTTO)เงินรางวัล 50,000.- 21/6/2553
ของดใช้ห้องประชุมอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว จ.สตูล ชั่วคราว 14/6/2553
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง รับสมัคร 21 - 30 มิถุนายน 2553 14/6/2553
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น14มิ.ย.-2ก.ค53 8/6/2553
อบจ.สตูล ขอเชิญชมฟุตบอลสตูลลีก 53 3/6/2553
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 3/6/2553
อบจ.สตูล จัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการจัดทำแผนฯ48 /และวิพากษ์แผนงาน/โครงการ(54-56) 3/6/2553
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ถัดไป