จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 889
เมื่อวานนี้ 529
สัปดาห์นี้ 4346
สัปดาน์ที่แล้ว 3492
เดือนนี้ 18746
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6205620
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน สาย หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพง อำเภอละงู 24/6/2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 16/6/2564
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง ยกเลิกโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4/6/2564
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง ขยายกรอบเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขยา� 31/5/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ขยายกรอบเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ของ 31/5/2564
การประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 21/5/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือปากบารา 18/5/2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 12/5/2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 7/5/2564
สถิติจำนวนนักท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือปากบารา 6/5/2564
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 6/5/2564
ประกาศผลผูัชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำ 6/5/2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19 26/4/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับสิ้นปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยา 26/4/2564
การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19 26/4/2564
คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 21/4/2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 20/4/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 16/4/2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2/4/2564
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน 2/4/2564
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 2/4/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2/4/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 2/4/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2/4/2564
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 31/3/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพ 29/3/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 29/3/2564
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 29/3/2564
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 22/3/2564
รายงานการดำเนินงานการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4) 15/3/2564
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ถัดไป