จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 385
เมื่อวานนี้ 823
สัปดาห์นี้ 1410
สัปดาน์ที่แล้ว 15035
เดือนนี้ 30107
เดือนที่แล้ว 25166
ทั้งหมด 4558259
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในสถานศึก 25/11/2558
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบจ.สตูล 20/11/2558
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถ 19/11/2558
จัดสรรเงินอากรรังนกอีแอ่น 9/11/2558
แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงนจ้างตามภารกิจในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส 16/10/2558
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน 12/10/2558
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 19/8/2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนศาสนา (กีรออาตี) รุ่นที่ 1 7/8/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 6/8/2558
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนาอิสลาม (กีรออาตี) 28/7/2558
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรุมคุณภาพด้านการกีฬา(ผู้ตัดสินวอลเล่ย์บอล) 1/7/2558
ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 25/6/2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 25/6/2558
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ครั้งที่ 2)เพื่อทบทวนร่างรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ 12/6/2558
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตูร "การผลิตปุ๋ยอิน 9/6/2558
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ 2557 7/5/2558
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบจ.สตูล 23/4/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการอนุญาตให้ใช้สถานที่และทร 10/4/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการบ่อน้ำพุร้อน ตำ 10/4/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และ 8/4/2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) 31/3/2558
ประกาศผลการสอบฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ(แก้ไขเพิ่มเติม) 31/3/2558
ผลกการประกวดงานว่าวประเพณี ประจำปี 2558 27/3/2558
ประกาศผลการสอบฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 19/3/2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 16/3/2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 13/3/2558
สรุปผลการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ครั้งที่15 ประจำปี 2558 "พิงกันเกมส์" 13/2/2558
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 12/2/2558
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร 28/1/2558
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน 28/1/2558
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป