ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
1){ echo " ย้อนกลับ |"; } for($i=1;$i<=$totalpage;$i++){ if($pageno==$i){ echo" ".$i." |"; }else{ echo " $i |"; } } if($pageno<$totalpage){ echo " ถัดไป"; } ?>