จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 767
เมื่อวานนี้ 851
สัปดาห์นี้ 5349
สัปดาน์ที่แล้ว 13184
เดือนนี้ 23937
เดือนที่แล้ว 39678
ทั้งหมด 5981214
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
สรุปผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 6/11/2563
ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1/11/2563
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 1/11/2563
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 1/11/2563
ประกาศฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ.สตูล และสมาชิกสภา อบจ.สตูล 1/11/2563
หลักฐานการสมัคร สมาชิกสภา อบจ.สตูล 30/10/2563
หลักฐานการรับสมัคร นายก อบจ.สตูล 30/10/2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 29/10/2563
เปลี่ยนแปลงผู้มอบหมายผู้จัดการดูแลและพิาจารณาอณุญาตให้ใช้รถสุขาเคลื่อนที่ ฯ อบจ.สตูล 28/10/2563
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ 26/10/2563
บันทึกความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเกษตร ระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล 16/10/2563
ประกาศ รับโอนข้าราชการ อบจ. หรือ อปท. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 6/10/2563
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 2/10/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 1/10/2563
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24/9/2563
ประกาศ รับโอนข้าราชการ อบจ.หรือ อปท.อื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 14/9/2563
ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.หรืออปท.อื่น ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 19/8/2563
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครู อบจ.ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 13/8/2563
คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ปฏิบัติราชการแทน 9/8/2563
ประกาศฯ รับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 23/7/2563
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 5 ณ รร. บ้านห้วยมะพร้าว อ.ละงู (6 ส.ค 63) 22/7/2563
ประกาศฯ รับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 21/7/2563
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ 15/7/2563
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 21/6/2563
รายงานการดำเนินงานการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 2) 19/6/2563
รายงานการดำเนินงานการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) 19/6/2563
รายงานผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการงานสาะารณะของ อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 19/6/2563
ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน 19/6/2563
รายงานการดำเนินงานการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 19/6/2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รอบ 6 เดือน 18/6/2563
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ถัดไป