จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 845
เมื่อวานนี้ 529
สัปดาห์นี้ 4302
สัปดาน์ที่แล้ว 3492
เดือนนี้ 18702
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6205576
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ 19/9/2562
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ในส 11/9/2562
กำหนดการจัดงานสตูลเกษตรแฟร์และอาหารจานเด็ด ประจำปี 2562 26/8/2562
รับสมัครการประกวดสัตว์และผลผลิตทางการเกษตรในงานสตูลเกษตรแฟร์ 26/8/2562
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 21/8/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในสถานศึกษา สังก 21/8/2562
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 9/8/2562
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา 26/7/2562
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่3 (เม.ย. - มิ.ย.62) 24/7/2562
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจั 27/6/2562
สรุปกิจกรรม Satun Halal Street 2019 25/6/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด(ครั้งที่2) 8/3/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด 5/3/2562
ระเบียบการประกวดมิสสตูล 2019 4/2/2562
กำหนดการ “มหกรรมว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓๙ 4/2/2562
กติกาการแข่งขันว่าว ประจำปี 2562 4/2/2562
ประชาสัมพันธ์การใช้งานแพลตฟอร์มที่พักฟรี Airbnb 1/2/2562
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 30/11/2561
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.5) 30/11/2561
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.4) 30/11/2561
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับองค์กร)(แบบ ปค.1) 30/11/2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ครั้งที่ 17 19/10/2561
แจ้งประชาสัมพันธ์ การยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนฯ 16/10/2561
รายงานกรประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการกองคลัง 9/10/2561
รายงานการประเมินผลดครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมฯ 9/10/2561
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 17/9/2561
ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในระบบ Tourism Gateway 27/8/2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในสถานศึกษา สังก 27/8/2561
แจ้งการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์และการให้บริการที่พักเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 14/8/2561
ประกาศบรรชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลิกสรรบุคลคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างภารกิจในสถานศึกษาสังกัด อบจ.สตูล 26/7/2561
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ถัดไป