จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 911
เมื่อวานนี้ 851
สัปดาห์นี้ 5493
สัปดาน์ที่แล้ว 13184
เดือนนี้ 24081
เดือนที่แล้ว 39678
ทั้งหมด 5981358
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมอบรมครูอาสาด้านทักษะการอ่านภาษาไทย บันได ๔ ขั้น รุ่นที่ 1 16/9/2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.สตูล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 8/9/2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.สตูล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี 8/9/2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 2/9/2559
แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ 16/8/2559
แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี 16/8/2559
แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติกร 16/8/2559
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนำร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประสานแผนฯ (สต0023.3/ว3601 ลว.15 ส.ค.59) 15/8/2559
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ 10/8/2559
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 8/8/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบัญชี 5/8/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 5/8/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 5/8/2559
งบแสดงผลดำเนินงานไตรมาส 3 3/8/2559
ผลการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2/8/2559
ผลการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 2/8/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 22/7/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ 29/6/2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 24/6/2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 24/6/2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 24/6/2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบัญชี 24/6/2559
การคัดเลือกชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี 2559 20/6/2559
ใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 13/6/2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 13/6/2559
ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 10/6/2559
ประกาศรับสมัครข้าราชการ อบจ. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 10/6/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษาฯ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาน 10/6/2559
จัดสรรเงินอากรรังนกอีแอ่น 11/5/2559
ประกาศรับโอนข้าราชการ เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ.สตูล 19/4/2559
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ถัดไป