จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 791
เมื่อวานนี้ 529
สัปดาห์นี้ 4248
สัปดาน์ที่แล้ว 3492
เดือนนี้ 18648
เดือนที่แล้ว 20447
ทั้งหมด 6205522
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
งบแสดงผลดำเนินงานไตรมาส 3 3/8/2559
ผลการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2/8/2559
ผลการรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 2/8/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 22/7/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ 29/6/2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 24/6/2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 24/6/2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 24/6/2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบัญชี 24/6/2559
การคัดเลือกชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี 2559 20/6/2559
ใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 13/6/2559
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 13/6/2559
ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 10/6/2559
ประกาศรับสมัครข้าราชการ อบจ. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 10/6/2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษาฯ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาน 10/6/2559
จัดสรรเงินอากรรังนกอีแอ่น 11/5/2559
ประกาศรับโอนข้าราชการ เพื่อมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ.สตูล 19/4/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 27/1/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง อบจ.สตูล 22/1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.สตูล เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาฯ 13/1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยครู ใ 7/1/2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 4/1/2559
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบจ.สตูล 14/12/2558
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจ 2/12/2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในสถานศึก 25/11/2558
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง อบจ.สตูล 20/11/2558
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถ 19/11/2558
จัดสรรเงินอากรรังนกอีแอ่น 9/11/2558
แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงนจ้างตามภารกิจในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส 16/10/2558
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน 12/10/2558
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ถัดไป