นางสาวนารียา หนุนอนันต์
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
685
ทั้งหมด : 
6078418
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(กันยายน)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(กันยายน)

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 11/06/2563 เวลา 21:32:41