นางสาวนารียา หนุนอนันต์
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
161
ทั้งหมด : 
5985905
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานผลการกำหนดราคากลางงานเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอลกรีต สายเลีียบคลองชลประทาน หมู่ 1 ต.คลองขุด

โครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพราราแอสฟัลท์คอลกรีต สาย สต.ถ.1-0070 เลียบคลองชลประทานหมู่ 1 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล 

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 21/10/2563 เวลา 14:30:01