นางสาวนารียา หนุนอนันต์
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
122
ทั้งหมด : 
5985866
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอลกรีต สายบ้านท่าพะยอม หมู่ที่7 ตำบลปากน้ำ อำเ

โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอลกรีต สาย สต.ถ.1-0025 บ้านท่าพะยอม หมู่ที่ 7 ตำบลปากนำ้ อำเภอละงู

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 21/10/2563 เวลา 14:39:49