นางสาวนารียา หนุนอนันต์
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
90
ทั้งหมด : 
5985834
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอลกรีต สายบ้านควนสูง-บ้านปาเต๊ะ

โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอลกรีต สาย สต.ถ. 1-0048 บ้านควนสูง-ปาเต๊ะ

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 21/10/2563 เวลา 14:44:43