นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
107
ทั้งหมด : 
5985851
 
เรื่อง : ขอคำแนะนำ

ขอคำแนะนำ ที่จะก่อตั้งศูนย์วิทยุสื่อสาร เพื่อสาธารณประโยชน์ในจังหวัดสตูล เพื่อช่วยเหลือ ประสาน เฝ้าระวัง และเป็นหน่วยสื่อสารในยามฉุกเฉิน

จะต้องดำเนินการยังไงบ้างคับ ตอนนี้มีสมาชิกร่วม 70 คน โดยประจำอยู่ตามพื้นที่ของแต่ละอำเภอ และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาผ่านระบบวิทยุสื่อย่านความถี่ CB 245 MHz และทุกวันเวลา 20.30น.สมาชิกแต่ละคนจะรายงานเหตุการณืประจำวัน

05/04/2554 เวลา 19:02:13 | โดย ที่ปรึกษาศูนย์วิทยุรวมใจ (รวมใจ 03)

ขอแนะนำเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูล  เพิ่มเติมได้ที่  คุณชัยสิทธิ์  สันบู  นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสตูล  โทร. 086-9645687

27/09/2554 เวลา 15:51:46 | โดย โดย เจ้าหน้าที่


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล