นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
552
ทั้งหมด : 
6202505
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 16/06/2564 เวลา 15:01:45