นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
69
ทั้งหมด : 
4784249
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 (28ส.ค.60)

รายละเอียด :

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ สตารินทร์ รีสอร์ท ต.พิมาน. อ.เมือง จ.สตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านแนวคิด ทัศนคติ พฤติกรรม และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม คณะผู้บริหาร ปลัด, รองปลัด, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,ลูกจ้างประจำ, และพนักงานจ้างในสังกัดฯ โดยมีวิทยากร รองศาาตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน ได้บรรยาย เรื่อง "การสื่อสารและบริการบริหารความขัดแย้ง" และทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเชิงรุก

 
วันที่ : 7/9/2560

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล