นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
70
ทั้งหมด : 
4784250
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : สัมมนาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นจังหวัดสตูล Town Portal รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 (5ก.ย.60)

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจัดอบรมทำแอพพลิเคชั่นสตูล Town Portal รุ่นที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2560 และรุ่นที่ 3 วันที่ 6 กันยายน 2560 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมการท่องเที่ยวสตูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลร้านค้า ธุรกิจบริการของคนสตูล ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ผ่านแอพพลิเคชั่น Town Portal 

 
วันที่ : 7/9/2560

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล