นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
431
ทั้งหมด : 
5039917
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ครั้งที่ 16 ณ เกาะอาดัง (11พ.ย.60)

รายละเอียด :

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล จัดโครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 โดยเป็นโครงการที่รับสมัครจิตอาสาทั้งในจังหวัดสตูลและต่างจังหวัด ลงไปเก็บขยะตามเกาะ ชายหาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของจังหวัดสตูล เช่น เกาะไข่ เกาะหินงาม เกาะราวี และเกาะหลีเป๊ะ โดยในปีนี้มีจิตอาสา รวมทั้งสิ้นประมาณ 800 คน อีกทั้งยังมีกิจกรรมทำหมันสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลร่วมทำกิจกรรมด้วยในทุกๆปี

 
วันที่ : 22/12/2560

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล