นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
132
ทั้งหมด : 
5985876
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการอบรมมัคคุเทศก์ หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 (17ธ.ค.61)

รายละเอียด :

วันนี้ 17 ธ.ค.61 (09:30น.)
วชช.สตูล ร่วมกับ อบจ.สตูล จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์หลักสูตร มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศก์) รุ่นที่ 2 จังหวัดสตูล 
โดยมี ดร.วรรดี สุธาพาณิชย์ ผอ.วชช.สตูล กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากตัวแทนกรมท่องเที่ยวคุณ ศิริวรรณ พรเลิศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และนิติกร จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักทะเบียนจังหวัดภูเก็ต ร่วมบรรยายพิเศษ และร่วมสังเกตุการณ์การฝึกอบรมในครั้งนี้

 
วันที่ : 8/2/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล