ร้องเรียนความไม่เป็นธรรม ด้านทรัพยากรบุคคล

เรื่อง:
*
รายละเอียด:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล
 
 
 
มุมบริหารงานบุคคล - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล