นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
296
ทั้งหมด : 
6201868
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

9 กันยายน 2564 ประชุมประจำเดือนภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(วันที่ : 13/09/2564 เวลา 09:17:57)
23 สิงหาคม 2564 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอละงู แทนตำแหน่งที่ว่าง
(วันที่ : 23/08/2564 เวลา 10:01:33)
ประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างภายในกองยุทธศาสตร์
(วันที่ : 18/08/2564 เวลา 16:39:27)
วันที่ 5 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
(วันที่ : 05/07/2564 เวลา 16:57:28)
วันที่ 2 กค 64 ประชุมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
(วันที่ : 05/07/2564 เวลา 14:06:23)
21 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอทุ่งหว้า
(วันที่ : 22/06/2564 เวลา 13:21:58)
17 มิถุนายน 2564 จัดถุงยังชีพในสถานการณ์โควิด
(วันที่ : 17/06/2564 เวลา 11:22:50)
16 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอควนกาหลง
(วันที่ : 16/06/2564 เวลา 15:55:55)
10 มิถุนายน 2564 ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ อำเภอควนโดน
(วันที่ : 14/06/2564 เวลา 09:39:27)
ประชุมประสานแผนพํฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอละงู
(วันที่ : 14/06/2564 เวลา 09:16:23)
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ครั้งที่ 2/2564
(วันที่ : 08/06/2564 เวลา 13:53:29)
ประชุมซักซ้อมการลงระบบ (eMENSCR)
(วันที่ : 07/06/2564 เวลา 10:35:43)
กองแผนและงบประมาณ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564
(วันที่ : 28/05/2564 เวลา 10:54:06)
เลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกงาน
(วันที่ : 28/05/2564 เวลา 10:39:00)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ถัดไป