นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
16
ทั้งหมด : 
5397359
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 25 ธ.ค.62 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2562
(วันที่ : 25/12/2562 เวลา 11:13:48)
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ฝ่ายแผนฯ จัดประชุมประชาคม ในโครงการ อบจ.สตูล พบประชาชน
(วันที่ : 25/12/2562 เวลา 10:40:58)
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ครั้งที่5/2562
(วันที่ : 25/12/2562 เวลา 10:35:03)
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน จัดประชุมปรึกษาหารือโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก ตำบลคลองขุด ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมบุหงา ชั้น 4 อบจ.สตูล
(วันที่ : 11/12/2562 เวลา 00:41:55)
วันที่ 27 พ.ย. 62 ประชุมประชาคม ในโครงการ อบจ.สตูล
(วันที่ : 28/11/2562 เวลา 00:53:18)
วันที่ 11 พ.ย. 62 ออกติดตามโครงการจัดวาง ซั้งฯ ณ ตำบลปากน้ำ
(วันที่ : 11/11/2562 เวลา 00:55:36)
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4 / 2562
(วันที่ : 07/11/2562 เวลา 21:23:26)
วันที่ 9 ตุลาคม 62 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล อบจ.สตูล ครั้งที่ 3/2562
(วันที่ : 24/10/2562 เวลา 02:07:58)
วันที่ 1 ต.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สตูล ครั้งที่ 3/2562
(วันที่ : 04/10/2562 เวลา 02:48:21)
วันที่ 1 ต.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.สตูล ครั้งที่ 3/2562
(วันที่ : 04/10/2562 เวลา 02:42:59)
ประชุมพิจารณางบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (12 ก.ย.62)
(วันที่ : 12/09/2562 เวลา 06:56:52)
วันที่11 กันยายน 62 คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการฯ
(วันที่ : 11/09/2562 เวลา 03:06:39)
วันที่ 9-14 กันยายน 62 ติดตามประเมินผลโครงการเกษตรแฟร์และอาหารจานเด็ด 2562
(วันที่ : 11/09/2562 เวลา 03:03:58)
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ประชุมประชาคม โครงการ อบจ.สตูล พบประชาชน
(วันที่ : 11/09/2562 เวลา 02:52:41)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ถัดไป