นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
202
ทั้งหมด : 
4576739
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ที่ 19 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน อบจ.สตูล ครั้งที่ 4/2560
(วันที่ : 04/10/2560 เวลา 14:53:28)
วันที่ 19 ส.ค 60 ประชุมภายในกองฯ
(วันที่ : 04/10/2560 เวลา 14:48:44)
วันที่ 18 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประจำปีงบประมาณ 2560
(วันที่ : 04/10/2560 เวลา 14:44:53)
วันที่ 8 ก.ย.60 ประชุมข้าราชการ/พนักงานจ้าง ภายในกองแผนฯ
(วันที่ : 12/09/2560 เวลา 10:11:11)
วันที่ 7 ก.ย. 60 ประชุมกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและระยะเวลาการำเนินโครงการฯ
(วันที่ : 12/09/2560 เวลา 09:57:18)
อบจ.สตูล เข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (22ส.ค.60)
(วันที่ : 23/08/2560 เวลา 13:55:59)
Satun Wonderland ชุมนุมรถออฟโรดคลาสสิค 14 จังหวัดภาคใต้ (13ส.ค.60)
(วันที่ : 23/08/2560 เวลา 11:18:01)
กิจกรรมปลูกและขยายพันธุ์ปะการัง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12ส.ค.60)
(วันที่ : 23/08/2560 เวลา 11:15:07)
วันที่ 3 ส.ค.60 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล /ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ
(วันที่ : 07/08/2560 เวลา 16:14:45)
วันที่ 2 ส.ค. 60 ประชุมข้าราชการ/พนักงานจ้าง ภายในกองแผนฯ
(วันที่ : 07/08/2560 เวลา 15:54:55)
วันที่ 1ส.ค.60 ประชุมคณะพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ อบจ.สตูล
(วันที่ : 07/08/2560 เวลา 15:46:16)
วันที่ 26 ก.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สตูล และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดฯ
(วันที่ : 31/07/2560 เวลา 11:09:22)
วันที่ 19 ก.ค. 60 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำ(ร่าง) ข้อบัติงบประมาณฯ
(วันที่ : 20/07/2560 เวลา 15:35:49)
วันที่ 12 ก.ค. 60 ประชุมประชาคม โครงการอบจ.พบประชาชน
(วันที่ : 20/07/2560 เวลา 15:27:20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ถัดไป