นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
293
ทั้งหมด : 
5642378
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 21 ก.ค.63 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563
(วันที่ : 22/07/2563 เวลา 00:07:17)
วันที่ 8 ก.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
(วันที่ : 08/07/2563 เวลา 00:53:46)
วันที่ 1 ก.ค. 63 ประชุมภายในกองแผน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
(วันที่ : 01/07/2563 เวลา 20:01:28)
ิกิจกรรมเตรียมงานเลี้ยงส่งข้าราชการ อบจ.สตูลไปรับตำแหน่งใหม่ 29 มิ.ย. 63
(วันที่ : 29/06/2563 เวลา 20:53:16)
วันที่ 19 มิ.ย.63 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Online” รุ่นที่ 2
(วันที่ : 22/06/2563 เวลา 01:10:49)
วันที่ 18 มิ.ย.63 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Online” รุ่นที่ 1
(วันที่ : 19/06/2563 เวลา 02:09:12)
ประชุมภายในกอง เตรียมการรับการตรวจประเมิน 27 พ.ค.63
(วันที่ : 27/05/2563 เวลา 00:14:57)
จิตอาสาร่วมใจทำแอลกอฮอล์แจกประชาชนช่วง covid-19
(วันที่ : 21/05/2563 เวลา 03:43:09)
วันที่ 21 พ.ค.63 เวลา 11.00น. ฝ่ายติดตามและประเมินผล จัดประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการบริการของ อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2
(วันที่ : 20/05/2563 เวลา 22:29:21)
วันที่ 8 พ.ค. 2563ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ : 07/05/2563 เวลา 21:22:17)
วันที่ 27 เม.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563
(วันที่ : 28/04/2563 เวลา 09:50:27)
วันที่ 23 เม.ย.63 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.สตูล ครั้งที่1/2563
(วันที่ : 24/04/2563 เวลา 07:58:51)
วันที่ 20 เม.ย. 2563 ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม โครงการ อบจ.สตูลร่วมใจ ต้านภัยโควิด 19
(วันที่ : 23/04/2563 เวลา 08:44:15)
วันที่ 14 เม.ย. 63 ประชุมประจำเดือนเมษายน กองแผนและงบประมาณ
(วันที่ : 23/04/2563 เวลา 08:13:35)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ถัดไป