นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
145
ทั้งหมด : 
4692569
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 21 ก.พ. 61ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของ อบจ.สตูล ครั้งที่ 1/2561
(วันที่ : 26/02/2561 เวลา 09:56:01)
วันที่ 13 ก.พ. 61 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(วันที่ : 26/02/2561 เวลา 09:54:11)
วันที่ 12 ก.พ.61ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2561
(วันที่ : 26/02/2561 เวลา 09:43:41)
วันที่ 30 ม.ค. 61 กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (เพิ่มเติม) โครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก
(วันที่ : 31/01/2561 เวลา 12:51:19)
วันที่ 25 ม.ค. 61ประชุมประชาคมโครงการ อบจ.พบประชาชน 61
(วันที่ : 31/01/2561 เวลา 12:31:44)
วันที่ 3 ม.ค.61 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(พ.ศ.2561-2564)
(วันที่ : 05/01/2561 เวลา 08:02:57)
วันที่ 26 ธ.ค. 60 ประชุมประชาคมโครงการ อบจ.สตูลพบประชาชน รร. บ้านค่ายรวมมิตร
(วันที่ : 05/01/2561 เวลา 07:46:42)
วันที่ 14 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล อบจ.สตูล ครั้งที่ 6/2560
(วันที่ : 15/12/2560 เวลา 14:08:56)
วันที่ 13 ธ.ค.60 ประชุมภายในกองงานฯ ครั้งที่ 2/2561
(วันที่ : 15/12/2560 เวลา 13:48:24)
29 พ.ย. 60 กองแผนและงบประมาณ จัดประชุมประชาคม โครงการ อบจ.สตูล พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ : 30/11/2560 เวลา 10:30:48)
วันที่ 19 ต.ต.60 ประชุมภายในกองงานฯ
(วันที่ : 24/10/2560 เวลา 09:28:54)
วันที่ 18ต.ค.60 ประชุมคณะกรรมมการพัฒนาดำเนินงานฯ 2560
(วันที่ : 24/10/2560 เวลา 09:25:18)
วันที่ 17 ต.ค 60 ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
(วันที่ : 24/10/2560 เวลา 09:14:10)
วันที่ 9 ต.ค. 60 ประชุมภายในกองแผนฯ
(วันที่ : 24/10/2560 เวลา 09:05:22)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ถัดไป