นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
629
ทั้งหมด : 
5507187
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ฺิิฺิิBig Cleaning Day ครั้งที่ 2 25 มีนาคม 2563
(วันที่ : 25/03/2563 เวลา 14:41:32)
ประชุมซักซ้อมการเก็บข้อมูล ประเมินผู้บริหาร อบจ.สตูล
(วันที่ : 25/03/2563 เวลา 11:43:32)
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
(วันที่ : 19/03/2563 เวลา 12:47:03)
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ครั้งที่ 1/2563 (12 มี.ค.63)
(วันที่ : 13/03/2563 เวลา 16:09:37)
วันที่ 6 มี.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการดิจิทัล 5 ปี เพื่อพิจารณาแก้ไข จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 5 ปี ของ อบจ. สตูล ณ ห้องประชุม อบจ.สตูลชั้น 2
(วันที่ : 13/03/2563 เวลา 16:07:00)
ประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน
(วันที่ : 20/02/2563 เวลา 16:23:02)
ประชุม เพื่อจัดเตรียมข้อมูล การส่งเสริมพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท ประจำปี 2563
(วันที่ : 13/02/2563 เวลา 10:23:09)
ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลบุคคลออทิสติก
(วันที่ : 29/01/2563 เวลา 13:22:29)
satun street art
(วันที่ : 23/01/2563 เวลา 16:21:31)
เก็บตกงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563
(วันที่ : 23/01/2563 เวลา 16:06:28)
วันที่ 14 ม.ค.63 ประชุมประชาคมโครงการ อบจ.สตูล พบประชาชน 2563
(วันที่ : 23/01/2563 เวลา 15:58:02)
กิจกรรมเลี้ยงขึ้นปีใหม่ 2563
(วันที่ : 23/01/2563 เวลา 15:56:46)
วันที่ 6 ม.ค. 63 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 5 ปี
(วันที่ : 23/01/2563 เวลา 15:51:00)
วันที่ 25 ธ.ค.62 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2562
(วันที่ : 25/12/2562 เวลา 11:13:48)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ถัดไป