นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
315
ทั้งหมด : 
6204517
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ยกเลิกการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ยกเลิกการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาความรู้ และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 30/08/2564 เวลา 14:42:19