นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
65
ทั้งหมด : 
4784245
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 8 ก.ย.60 ประชุมข้าราชการ/พนักงานจ้าง ภายในกองแผนฯ

รายละเอียด :

วันที่ 8 ก.ย.60 นางสาวเสาวลี  ชูเกิด ผู้อำนวยการกองแผนฯ เรียกประชุมข้าราชการ/พนักงานจ้าง ภายในกองแผนฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประจำ การจัดทำแผนฯพัฒนา 4 ปี ของ อบจ.สตูล 2560-2564 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูลชั้น 3

 
วันที่ : 12/9/2560

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล